top of page

vår byggeprosess 

METODEN SOM VI FLYTTER FRA EN VURDERING TIL ET DESIGN OG BYGGET

Vurdering og bud

 

Et prosjektestimat lar en klient vurdere prosjektets gjennomførbarhet. Men ingen av partene har forpliktet seg til å presse frem. Vårt oppdrag er å hjelpe kundene med å lage prosjekter i tide og på budsjett. 

Klienter bruker forhåndsbudsjetter til å vurdere prosjektets levedyktighet. Prosjektene deres kan være for komplekse eller risikofylte til å fortsette etter dette første møtet med klienten. Dette er et eksempel på hvordan et grovt estimat og budsjett kan avskrekke noen fra å ta en risiko. 

Prosjektets foreløpige budsjett er basert på kvadratmeter og enhetspriser. Kunder anslår gjennomførbarhet av prosjektet ved hjelp av kvadratmeter. For mer presis estimering brukes en standard enhetskostnadsteknikk. Kvadratfot multipliseres med material- og lønnskostnader for å finjustere estimater. Konstruksjonsestimater inkluderer fundamenter, gulv, tak og vinduer. Den gir en "vaskeriliste" over problemer som kan evalueres hvis budsjettene overskrides. 

On forventer full avsløring når man estimerer et prosjekt og oppretter et første budsjett. I både fortellende og numerisk form hjelper disse dataene med å definere arbeidsnivå og omfang. Hvis midlene er korte, kan kunden få "verditekniske" ideer for å holde kostnadene nede og prosjektet i rute. Endelige tall tilbys bare kunder etter den første undersøkelsen. Å motta formelle tilbud fra leverandører er vanlig. De hjelper til med å etablere et prosjektbudsjett etter nøye vurdering.  Etter å ha etablert prosjektestimater og budsjetter, kan kunden forplikte seg til en tidsramme og sluttdato. Det vil ikke være noen kostnadsoverskridelser fordi klienten vet at det er opprettet realistiske budsjetter.

Plan og design  

 

Klienten er involvert i prosjekterings- og planleggingsfasen av prosjektet. 

Klienten deltar aktivt i produksjonsprosessen for teknisk tegning. Vi jobber med kundene for å bestemme de presise behovene og funksjonalitetene til prosjektets områder. Vi lærer om plassens fortid, nåtid og fremtidige planer. Prosjektets programmering informerer om estetikk og funksjonalitet. Etter en grundig evaluering blir prosjektets layout, organisering og design finjustert. Designteamet jobber direkte med kundene for å forbedre romplanleggingen. Klients involvering er ikke bare nødvendig, men oppmuntret. Vi vil at våre kunder skal være like engasjerte som vi er. Temaet er valgt og presentert i møter. Holistisk design gjør at ulike områder av prosjektet kan informere hverandre. Om nødvendig introduseres kompetente konsulenter for å sikre at prosjektet blir grundig undersøkt. Utover erfarne konsulenter, stoler vi på en rekke bransjeekspertiser for å hjelpe til med å konstruere. Vi har oppdaget at tidlig involvering av design- og konstruksjonsfolk hjelper til med å avverge senere problemer. Hvert kundeprosjekt får samme mengde omsorg og prosess. Personell fra designfasen vil bistå med å skaffe materialer, designe og definere prosjektets budsjett og omfang. Prosjekter kan variere fra et enkeltrom til en ny utvikling. Uansett omfang krever alle tiltak like stor omsorg. Construction Services håndterer prosjektet når programmeringsskjemaer, planer, spesifikasjoner og konstruksjonsdokumenter er definert.

Utvikling og bygging  

 

Mutic Arkitkter setter en ære i å være et profesjonelt designbyggingsfirma som kan gi sine kunder uovertruffen sikkerhet. For en mer effektiv og kostnadseffektiv teknikk eller prosjekt, kontakt oss. Design-for-å-bygge prosjektstrukturen lar kundene inkludere arkitekter, interiørdesignere, ingeniører og byggherrer i design- og konstruksjonsfasen. Designeksperter må være opplært i alle faser av et prosjekt, inkludert konstruksjon. Arkitekter kan ta en mer realistisk tilnærming ved å stole på deres iboende forståelse av hvordan prosjektet vil bli konstruert. Konstruksjonskonflikter reduseres, noe som sparer tid og penger. Det er mer sannsynlig at prosjekter blir ferdige etter planen og på budsjett. Til tross for dagens sofistikerte og komplekse varer, forblir teknikken den samme. Det er behov for praktiske håndverkere for å få ideen til livs. Enkelte byggematerialer og systemer krever profesjonell montering og installasjon. Under byggingen reviderer kodemyndigheter ofte for å sikre at de nyeste standardene overholdes. Mens designere må oppdage kundens behov og lage strukturer som passer dem, må byggeteamet følge planene og spesifikasjonene. Bygging krever erfaren arbeidskraft og administrasjon. Spesialister på kvalitetskontroll og forsikring inkluderer produsenter, håndverkere, entreprenører og byggeledere. Enhver innsats av hvilken som helst størrelse krever tverrfaglig prosjektledelse som overvåker de andre ekspertene og budsjettet. Ubehag forårsaket av offentlig og klientens ubehag må vurderes. Bygging kan ikke lenger gjøres uten å vurdere bærekraftige metoder. Nye byggemetoder og teknologi har dukket opp. Mange bedrifter streber etter å eliminere avfall og spare kundenes penger. For å være ærlig, er det en av de beste nåværende designene og bygningstrendene. Tradisjonelt opererte arkitekter, interiørdesignere, ingeniører og hovedentreprenører uavhengig. Brobygging, i dette selskapets perspektiv, lar oss stole på eksperter fra mange felt. Dette gjør at kundene kan handle hele byggeprosjektet sitt på ett sted.

Fordeling

 

Måten et prosjekt er designet og bygget på er avgjørende å vurdere før du starter siden det påvirker kostnader, risiko og tid. Vi tror at et prosjekt er fullført når det lett blir overlevert til klienten for å utføre den tiltenkte funksjonen. I stedet for å skille prosjekterings- og konstruksjonsfasene, anser Mutic Arkitekter at ferdigstillelse og effektiv levering av et prosjekt er et bevis på at vi har utført arbeidet vårt vellykket. Mange byggherrer og klienter velger teamet utelukkende basert på de laveste prisene. Vi fokuserer på teamets totale verdi for prosjektet. Tiden, pengene og bekymringen som er spart av prosessen vår, er tydelig fra de tidligste estimerings- og budsjetteringsfasen gjennom den siste leveransen til klienten. En kompetent arkitekt som deltar i alle trinn i prosjektet fra start til slutt, vil sikre at klienten mottar designet etter hensikten. Når en klient ansetter teamet vårt for å fullføre byggeprosjektet, blir deres forventninger ikke bare oppfylt, men overgått. Fordi teamet vårt er ansvarlig for både design og konstruksjon, er prisendringer sjeldne og skjer bare når uventede forhold eller kundens krav tvinger til kostnadsøkninger. Fordi kunden vet hvem som er i design- og konstruksjonsteamene, minimeres uenigheter, og prosjektet leveres jevnt. Designbyggingsprosessen gir mulighet for rask prosjektlevering. Individuelle komponenter kan planlegges og konstrueres etter behov for å oppfylle sluttdatoen. Gjør det mulig for kunden å spesifisere en klar makspris tidlig, gir enorm kostnadskontroll gjennom hele prosjektet. Dette forhindrer kostnadsoverskridelser som ellers kan utsette prosjektets ferdigstillelse og siste omsetning. Designleveringsprosjektleveringsteknikken brukes ofte for byggeprosjekter der eieren har en klar oppfatning av kravene sine før designen starter. Ved å involvere byggeteamet tidlig, kan du lage et mer fokusert design. Denne tilnærmingen til prosjektlevering muliggjør kostnadsreduksjon og økt effektivitet ved å involvere klienten som et sentralt medlem av teamet. Dette større samarbeidet reduserer den generelle risikoen og gjør prosjektleveringsprosessen effektiv og hyggelig for alle parter.

bottom of page